Kodėl šiame kontekste  svarbios zontietės – Zonta International Lietuvos skyriaus narės ? 

 

Zontietės  savo veikloje jau daugiau kaip  ketvirtį amžiaus derina,   iš vienos pusės –  tarptautinės moterų profesionalių  organizacijos Zonta International, 2019 m. pažymėjusios savo šimtmetį ir vienijančios visų kontinentų moteris daugiau kaip dviejuose tūkstančiuose  skyrių, globalių uždavinių įgyvendinimo iššūkius, patirtis, iš kitos pusės –   rūpestį gimtosios Lietuvos reikalais,  mūsų moterų ir mergaičių padėties gerinimu.

2000 – aisiais įvykusiame III Lietuvos moterų suvažiavime zontietės buvo tarp pagrindinių suvažiavimo organizatorių  ir jo turinio kūrėjų – vadovavo orgkomitetui ir atskiriems jo padaliniams, dirbo apskričių pakomitečiuose,  vyko į regionus, skaitė paskaitas, rengė publikacijas  ir kt. Drauge su kitomis moterų nevyriausybinėmis organizacijomis – Lietuvos ūkininkių sąjunga, Lietuvos moterų katalikių sąjunga, Lietuvos universitetinių moterų asociacija ir kt. – siekė išryškinti moterų siekius ir galimybes ne tik gerinant moterų ir mergaičių padėtį, bet ir stiprėjančios Lietuvos valstybės talkoje, tarptautinio solidarumo puoselėjimo žygyje.   

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.