Naujienlaiškis Nr. 2 psl. 3

Į psl. 4 =>>


DĖMESIO VERTAS FAKTAS IR JO ATAUDAI

VILNIAUS KONGRESŲ RŪMUOSE 2000 M. GRUODŽIO 9 D.  ĮVYKO III LIETUVOS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS (III LMS), pratęsęs nepriklausomų moterų suvažiavimų tradiciją (I – 1907, II – 1937).

Suvažiavimo dvidešimtmečio sukaktį mini zontietės – Zonta International Lietuvos skyriaus narės. Jos aktyviai dalyvavo ir suvažiavimo rengimo iniciatyvinėje grupėje, ir suvažiavimo darbe. Aktualizuodamos suvažiavimo išskirtinumą nūdienos kontekste, šiandien šio įvykio paminėjimui jos renkasi ne tiek prisiminimų, kiek konkretaus į ateitį nukreipto veiksmo formatus – plakato konkursą, apskritąjį stalą nacionalinio dienraščio redakcijoje, įvykiui paminėti skirtus zontiečių pusryčius miestuose, kuriuose veikia Zonta klubai – Alytuje, Marijampolėje, Vilniuje. Žinia apie tai pasieks ir koleges iš  ZI D13, kuriam priklauso Lietuva drauge su Danija, Norvegija, Islandija.  

 

Plačiau apie tai, kuo išskirtinis III Lietuvos moterų suvažiavimas ir kodėl šiame kontekste svarbios zontietės – Zonta International Lietuvos skyriaus narės 

Kuo išskirtinis III Lietuvos moterų suvažiavimas? Štai keletas suvažiavimo bruožų:

  • SUVAŽIAVIMAS pratęsė sovietmečiu nutrūkusią nepriklausomų moterų suvažiavimų tradiciją. I moterų suvažiavimas įvyko 1907, II moterų suvažiavimas 1937,
  • Išsiskyrė tada (ir dabar) iš programinės projektinės globalios moterų NVO veiklos savo mastu, aprėptim, įvietintomis plačiažiūrėmis idėjomis ir humanistiniu kontekstu,
  • Jo idėja kilo „iš apačios“, rodydama taip ilgai lauktą atkurtos nepriklausomos valstybės piliečių užmojį savarankiškai imtis visuomeninių iniciatyvų,
  • Suvažiavimo organizaciniame darbe dalyvavo ir skirtingas programas vykdančios moterų nevyriausybinės organizacijos, ir pavienės įvairių profesijų, ir nevienodo išsilavinimo eilinės moterys,
  • III LMS, kaip ir II LMS, turėjo vyrų pritarimą, pozityvų suvažiavimo reikšmės suvokimą,
  • Suvažiavimas organizuotas be valdžios palaikymo ir biudžetinio finansavimo,
  • Suvažiavimo dieną Vilniaus Kongresų rūmuose dirbo apie 1000 delegačių iš visos Lietuvos. Jas rinko virš 4000 suvažiavimo idėjos įkvėptų moterų iš tuo metu egzistavusių 10 mūsų valstybės apskričių, kuriose veikė suvažiavimo organizavimo padaliniai, vyko renginiai – susitikimai, diskusijos, konferencijos,
  • Parengta ir išleista suvažiavimo knyga „Lietuvos moterys amžių sandūroje“ (V., 2000, tiražas 1500 egz.), kurias šiandien turi visos buvusios suvažiavimo dalyvės, suvažiavimo svečiai. Privalomi egzemplioriai pasiekė svarbiausias Lietuvos bibliotekas,
  • Suvažiavimas turėjo savo logo, kitus identiteto ženklus,
  • Istorijos kontekste jis tapo iškiliu reiškiniu XX a. pabaigos–XXI a. pradžios ne tik Lietuvos, bet ir jai artimo Europos Šiaurės rytų regiono moterų judėjime (žinia, jis buvo pristatytas, susilaukė susidomėjimo ir teigiamų vertinimų ZI struktūrinio darinio D13, – kuriam kartu su Danija, Norvegija, Islandija priklauso ir Lietuva, renginiuose).

Kodėl šiame kontekste svarbios zontietės – Zonta International Lietuvos skyriaus narės? 

Zontietės savo veikloje jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus derina, iš vienos pusės – tarptautinės moterų profesionalių organizacijos Zonta International, 2019 m. pažymėjusios savo šimtmetį ir vienijančios visų kontinentų moteris daugiau kaip dviejuose tūkstančiuose skyrių, globalių uždavinių įgyvendinimo iššūkius, patirtis, iš kitos pusės – rūpestį gimtosios Lietuvos reikalais, mūsų moterų ir mergaičių padėties gerinimu.

2000-aisiais įvykusiame III Lietuvos moterų suvažiavime zontietės buvo tarp pagrindinių suvažiavimo organizatorių ir jo turinio kūrėjų – vadovavo orgkomitetui ir atskiriems jo padaliniams, dirbo apskričių pakomitečiuose,  vyko į regionus, skaitė paskaitas, rengė publikacijas ir kt. Drauge su kitomis moterų nevyriausybinėmis organizacijomis – Lietuvos ūkininkių sąjunga, Lietuvos moterų katalikių sąjunga, Lietuvos universitetinių moterų asociacija ir kt. – siekė išryškinti moterų siekius ir galimybes ne tik gerinant moterų ir mergaičių padėtį, bet ir stiprėjančios Lietuvos valstybės talkoje, tarptautinio solidarumo puoselėjimo žygyje.   

Suvažiavimo paminėjimui skirtų renginių anonsai (pagrindiniame puslapyje)

Skelbiame  virtualų  plakato konkursą

 PO LYGIAI NELYGŲ OBUOLĮ. KURI PUSĖ TAVO?

Konkursas vyks 2020 gruodžio 9–2021 sausio 9

 Sąlygas dalyviams netrukus rasite.

 (Plakato konkurso rezultatus skelbsime 2021 vasario 9 d. www.zonta.lt  svetainėje)

 Nuo 2020 gruodžio 7 Vilniuje , Vilniaus g., anapus Vilniaus Kongresų rūmų, kur 2000 gruodžio 9 įvyko suvažiavimas, JC Decaux reklaminiame stende (tamsiu paros metu šviečiančioje kolonoje) informaciją viešins ir dalyvauti šiame konkurse kvies specialus ZI D13 Lietuvos skyriaus plakatas

Zontiečių pusryčių anonsas

Organizuojami Vilniuje, Alytuje, Marijampolėje, kur veikia mūsų Zonta klubai. Siūlysime prisijungti ir kitiems miestams, kuriuose buvo atraminiai suvažiavimo organizavimo centrai.

Realiame formate vyks gruodį, sausį, vasarį (dalyvavimo tvarka ir datos bus skelbiama/tikslinama, atsižvelgiant į pandemijos eigos nulemtas sąlygas) – sekite informaciją mūsų svetainėje www.zonta.lt   

KVIEČIAME VISUS IR VISAS NE TIK PRISIMINTI, BET DRAUGE ĮVEIKTI ŠIANDIENOS IŠŠŪKIUS

Apmąstykime, pasiremdamos savitransformacijų patirtimi ir mus supančios aplinkos stebėjimu, analize: Ko tada siekė moterys/ Ko prieš 20 metų siekei tu? Ko moterų sociumas siekia dabar/ Ko dabar nori tu? Kaip rasti balansą tarp naujų ir tradicinių šaukinių ir siekinių? Kas verta gyvybės, gyvenimo?  Kas mus vienija (ar vienytų) šiandien?

 

Dr. Ina Dagytė-Mituzienė

 

 

 

 

 

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.