ZONTIETĖS SVEIKINA SAVO PATRIARCHĘ

RAMUNĘ TRAKYMIENĘ SVEIKINA VISA LIETUVOS ZONTA DRAUGE SU JAI JUBILIEJINIU 2021-ŲJŲ PAVASARIU.

RAMUNE, ZONTOJE ESI ŠALIA IR  BE ŽODŽIŲ PRIMENI LAIKUI NEPAVALDŽIUS TAVO – PROFESIONALIOS GYDYTOJOS, TEISININKĖS IR PASIŠVENTUSIOS VISUOMENININKĖS – VEIKLOS RIBOŽENKLIUS: BUVAI R LIKSI  PIRMOJO LIETUVOJE – VILNIAUS ZONTA KLUBO – STEIGIANČIOJI PREZIDENTĖ(1994-1996), ZONTA INTERNATIONAL D13 LIETUVOS SKYRIAUS DIREKTORĖ (2006-2008), III LIETUVOS MOTERŲ SUVAŽIAVIMO (2000) ORGANIZACINIO KOMITETO PIRMININKĖ.

BENDRAŽYGIAI MENA TAVO – VALSTYBĖS PATARĖJOS MOTERŲ TEISIŲ KLAUSIMAIS – DARBUS.

PACIENTAI DĖKOJA UŽ SUSTIPRINTĄ SVEIKATĄ. DRAUGĖS IR BIČIULIAI – UŽ  ŠIRDIES ŠILUMĄ.

GYVUOK IR TOLIAU SĖKMINGAI TĘSK GYDYMO DARBĄ – PACIENTO, TAVO PARAMOS SIEKIANČIO ŽMOGAUS, KELIO Į LAIMĘ TEBEIEŠKANČIOS VISUOMENĖS.

TIKIM, KAD NE TIK  IŠSAUGOSI ENERGIJA PULSUOJANTĮ POŽIŪRĮ Į PASAULĮ IR ŽMONES, NEPRARASI JĖGŲ IR ĮKVĖPIMO. LINKIM TAU VISKO, KAS  ŠIANDIEN IR ATEITYJE TEIKS VILTIES, MEILĖS, TIKĖJIMO IR PASITIKĖJIMO. IR TEGUL TAI, KAS PADARYTA, DAROMA IR SIEKIAMA, PRASIVERŽIA DIDELIU GYVENIMO DŽIAUGSMU.

Rima Dabulienė, AD 2020-2022

Dr. Ina Dagytė Mituzienė. ZIF 2021-2022

Prof. Dr. habil. Evalda Jakaitienė, AD 2010-2012

 

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.