Sveikinu su Alytaus klubo 25 metų Jubiliejumi!

Mielos, sesės Zontietės,

Koks geras jausmas Alytaus Zonta klubo įkūrimo 25 metų Jubiliejaus proga, pasveikinti savo Mokytojas, Bendramintes, savo Sielos Drauges ir Bendražyges, susibūrusias kartu dėl vieno tikslo, pakerėtas labdaros dvasios, pasidalinimo džiaugsmo, lyderystės ir pagaliau mielos draugystės veikti kartu.

Kaip gera būti šio klubo nare dar tik 16 metų.

Kaip gera padėkoti klubo įkūrėjoms ir skleidėjoms, atvedusioms mane ir Jus visas į šį klubą, buvusioms zontietėms, tiek daug nuveikusioms Zontos labui, labai reikalingoms, išradingoms ir reikšmingoms.

Kaip gera padėkoti visoms šiandien esančioms klubo narėms už Jūsų bendrystę, idėjas ir atliekamas veiklas, už Zontos vardo garsinimą visame pasaulyje.

Kaip svarbu prisiminti dvi mūsų seses Zontietes, jau palikusias šį pasaulį, bet gyvas mūsų širdyse ir neišblėstančioje atmintyje…

Visada prisiminsime ir dar ilgai didžiuosimės ir džiaugsimės buvusios zontietės Irenos Mazaliauskaitės iniciatyva mieste pasodintu rožynu, jos mintimis, posakiais ir patarimais; su meile minėsime ir prisiminsime Elenos Andriulionienės didelį norą dalintis, burti, padėti, mėgautis gyvenimu ir visada skleisti gerą nuotaiką klube. Pagerbkime jų atminimą mintyse ir maldose, aplankykime jų kapus…

Kaip gera prisiminti nueitą kelią kartu su Jumis.

Kaip gera pakviesti Jus 2020-12-30 18 valandą kartu pasiklausyti “Svajonės” koncerto ir mintimis pabūti drauge.https://youtu.be/cMGcug1-jhY

Kaip gera palinkėti visoms Zontietėms – džiaukimės gyvenimu, kiekviena praleista diena, akimirka ir sekunde…

Švęskime gyvenimą kartu!

Gyvenimas yra grožis, žavėkis juo,
Gyvenimas yra palaima, naudokis ja,
Gyvenimas yra sapnas, paversk jį realybe,
Gyvenimas yra iššūkis, priimk jį,
Gyvenimas yra pareiga, atlik ją,
Gyvenimas yra žaidimas, žaisk jį,
Gyvenimas yra brangus, elkis su juo rūpestingai,
Gyvenimas yra turtas, saugok jį,
Gyvenimas yra meilė, džiaukis ja,
Gyvenimas yra mįslė, įmink ją,
Gyvenimas yra liūdesys, įveik jį,
Gyvenimas yra himnas, giedok jį,
Gyvenimas yra kova, kovok ją,
Gyvenimas yra tragedija, grumkis su ja,
Gyvenimas yra nuotykis, leiskis į jį,
Gyvenimas yra laimė, nusipelnyk jos,
Gyvenimas yra gyvybė, gink ją.
                                                 (Motina Teresė)

Su meile
Rima Dabulienė
Lietuvos ZONTA skyriaus direktorė

 

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.