Zonta plakato konkurso nuostatai

 ZONTA INTERNATIONAL LIETUVOS SKYRIUS,  minėdamas  

                III Lietuvos moterų suvažiavimo dvidešimtmetį,

                        skelbia atvirą plakato konkursą tema

          “ PO LYGIAI NELYGŲ OBUOLĮ. KURI PUSĖ TAVO?”

TIKSLAS Skelbiamu  konkursu tarptautinės moterų profesionalių organizacijos  Zonta International Lietuvos skyrius siekia paskatinti moteris ir mergaites – auditoriją, kurios įveiklinimui daugiausia dėmesio ir skiria ši organizacija, o taip pat tikslinės auditorijos artimiausią aplinką – vyrus, tėčius, senelius,  brolius, draugus, mokytojus, bendradarbius, bendramokslius  –  savarankiškai mąstyti  apie svarbią ir aktualią temą – lygias galimybes, visavertiškai ir įvairiuose kontekstuose pažvelgti į  lygių galimybių principo taikymą,  atliepti ir įtraukti individualias  patirtis.

Konkurso būdu atrinkti plakatai bus publikuojami Zonta International padalinių internetinėse  svetainėse, pristatomi zontiečių  renginiuose,  eksponuojami Zonta International Lietuvos skyriaus numatytose vietose – išorės reklaminiuose stenduose, vidaus erdvėse bei gali būti neatlygintinai platinami.

PATEIKIMO TVARKA Darbus galima pateikti nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki 2021 m. sausio 9 d. (23.59 LT laiku) ( atsižvelgiant į karantino dėl koronaviruso pandemijos situaciją, organizatoriai pasilieka teisę pratęsti konkurso laiką, bet ne ilgiau kaip 2 savaites, apie tai nedelsiant skelbdami informaciją www.zonta.lt) Kartu su konkursiniu darbu pateikiama supaprastintos formos  dalyvio anketa – vardas, pavardė, amžius,  išsilavinimas, užsiėmimas, kontaktiniai duomenys (elektroninis paštas /mobilaus telefono numeris). Komandinio darbo rezultato  pateikimo atveju  nurodomi kiekvieno komandos nario individualūs  duomenys ir komandos vadovas, jei yra –  organizacija, kuriai priklauso komanda.  Plakatą ir anketą  siųsti elektroniniu paštu zonta.Lietuva@gmail.com (didesnės apimties darbams naudoti platformą wetrasfer).  

 

APDOVANOJIMAI Kadangi konkurso tema – lygios galimybės,   pagrindinis konkurso tikslas – edukacinis,  organizavimo pagrindas – abipusiai savanoriškas,   zontietės nutarė skirti 5  vardines premijas po 100 eurų 5  komisijos atrinktų  plakatų autoriams.   ZI Lietuvos skyriaus klubai – Vilniaus, Alytaus ir Marijampolės – įsteigė  prizus – dovanas kolektyvinių plakatų rengėjams.  Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. Visų konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami zonta.lt  internetinėje svetainėje.

Plakato konkurso nugalėtojai bus skelbiami 2021 vasario 9 d. zonta.lt internetinėje svetainėje kartu su informacija apie apdovanojimų įteikimo tvarką (priklausomai nuo Lietuvoje vykdomų apribojimų dėl koronaviruso pandemijos)  Apdovanojimus planuojama įteikti  III LMS suvažiavimo minėjimo kampanijos baigiamuosiuose renginiuose – Zontiečių pusryčiuose.

KONKURSO SĄLYGOS

 • Konkursas yra atviras visiems kūrėjams – individualūs ir komandiniai  darbai bus priimti ir vertinami, remiantis vienodais kriterijais ( tarp jų pagrindiniai –  temos/prasmės, originalumo/kūrybiškumo, meniškumo, išpildymo kokybės)  Konkurso dalyvių amžius nėra ribojamas, tačiau dalyvis turėtų būti ne jaunesnis kaip 14 m.
 • Vienas dalyvis – asmuo, komanda – gali pateikti 1 darbą
 • Dalyvavimas konkurse nemokamas
 • Bus vertinami tik skaitmeniniu formatu pateikti ir reikalavimus atitinkantys darbai, taip pat – tik laiku pateikti darbai
 • Plakatas turi būti pateiktas kaip baigtinis plakatas
 • Plakato dizainas turi rodyti dalyvio gebėjimą tinkamai vizualizuoti savo idėją
 • Konkursui pateiktas plakatas turi atitikti paskelbto konkurso temą

            Galvokite ir kurkite, atsakydami į mūsų siūlomus klausimus –  ką aprėpia lygios galimybės? ar/kuo lygios galimybės skiriasi nuo lygiavos?  ar viską galime padalinti po lygiai? ar verta ieškoti dermės tarp lygių galimybių ir etiketo? kaip lygios galimybės sietinos su rezultatu?  kokios įtakos lygios ar nelygios galimybės turėjo/turi  įtakos tavo gyvenimui? kokia ateitis laukia  lygių galimybių  plėtotės/ kurlink jos veda? –   ir kelkite savus klausimus, siūlydami sprendinius, kurie yra/galėtų būti įdomūs ir autoriui, ir plačiam žmonių ratui, juos edukuotų.  Įsivaizduokite, kad  rengiami plakatai  galėtų tapti/taps lygių galimybių kampanijos/socialinės reklamos dalimi .

Plakatas siunčia pozityvią žinutę,  tačiau nevengia provokuoti ir diskutuoti apie idėjas.

 • Plakatai gali pristatyti/reklamuoti a) tik socialinę idėją , b) gali būti skirti konkretaus /realaus renginio, atitinkančio konkurso temą, viešinimui/reklamai (tokiu atveju turi būti nurodomas renginio organizatorius (logo), partneriai (logo) , Facebook/ Istagram ikonos,  renginio pavadinimas, pobūdis,  vieta ir laikas.

 

 • Konkurso organizatoriai pasilieka teisę atmesti konkursinius darbus, kuriuos laikys esant įžeidžiančiais ar netinkamais. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nuspręsti, ar informuoti plakato autorių apie konkursinio darbo atmetimo priežastis, ar ne, suteikiant jam galimybę, jei įmanoma, ištaisyti trūkumus (plakatai neatitinkantys konkurso sąlygose nurodytų techninių ir nuosavybės reikalavimų, bus automatiškai atmesti)

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Laukiami tik geros parengimo kokybės plakatai:

 • Plakato formatas – vertikalus, A2 + 3 mm  (594 x 420 + 3 mm užlaidos)
 • Rezoliucija 300dpi
 • Spalvų modelis CMYK
 • Formatas TIFF arba PDF/X-1a≤500 MB
 • Tekstai ir logotipai turi būti aiškiai matomi plakate
 • Plakatai gali būti atlikti laisvai pasirinkta technika (pvz. fotografija, piešinys, koliažas, t.t.
 • Taip pat priimami ir supaprastintus reikalavimus atitinkantys plakatai:

 JPG skaitmeninio formato konkurso dalyvių  maketuoti ar piešti ir skenuoti plakatai. Plakatų matmenys:  297 x 420 mm (A3 formatas).

 • Plakato iliustracija turi būti originali, nepublikuota ir nenaudota kituose konkursuose ( autoriai atsakingi už autorystės teisių laikymąsi)

 

 

MALONIAI KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI KONKURSE!

 

GERIAUSIOS IDĖJOS YRA TOS, KURIAS  REALIZUOJAME, SUVOKDAMI JŲ ESMĘ IR PASEKMES!

 

 

 

 

KONKURSO ORGANIZATORIAI –  ZONTA INTERNATIONAL D 13 LIETUVOS  SKYRIAUS VALDYBOS 2020 spalio 16 patvirtintas  III LMS SUVAŽIAVIMO MINĖJIMO ORGKOMITETAS

 

Už plakato konkursą atsakingos

 

 Rima Dabulienė , ZI D 13 02 AD, zonta.Lietuva@gmail.com

 Ina Dagytė Mituzienė, ZIFA, ina.dagyte.mituziene@gmail.com

 

 

 

 

 

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.