Naujienlaiškis Nr. 4, psl. 3

Į psl. =>>4


Pirmosios žinios apie virtualaus socialinio plakato konkurso rezultatus

          Sausio 23-iąją atkeliavo paskutiniai darbai į virtualaus socialinio plakato konkurso „Po lygiai nelygų obuolį. Kurį pusė tavo?”, kurį vykdo Zonta International Lietuvos skyrius, elektroninio pašto dėžutė zonta.Lietuva@gmail.com. Nors terminas buvo glaustas – nuo 2020 gruodžio 9 iki 2021 sausio 9, o po pratęsimo iki sausio 23 – nudžiugino dalyvių aktyvumas, kurį iš dalies lėmė ir į projektą įsitraukusių zontiečių pastangos, motyvaciniai veiksmai.

          Konkursui laiku pateikti 24 darbai. 25-asis pasiekė adresatą diena vėliau. Darbų pristatymo tvarka ir ryšiais su autoriais rūpinosi zonta.lt tvarkytoja, Vilniaus Zonta klubo prezidentė Aurelija Gefenienė. Visi darbai perduoti ZI LT skyriaus valdybos patvirtintai 7 asmenų komisijai, į kurią buvo įtraukti Zonta klubų deleguoti nariai. Tad sausio 28-ąją į pirmąjį posėdį Zoom platformoje komisijos pirmininkė – ZI D 13 AD Rima Dabulienė – pakvietė ir pristatė komisijos nares. Tai Ina Dagytė-Mituzienė, komisijos pirmininkės pavaduotoja, projekto koncepcijos autorė ir projekto kuratorė, Zonta International Foundation (Zonta Foundation for Women) ambasadorė 2020–2022, socialinių mokslų daktarė, docentė; Dalia Karatajienė – Vilniaus dailės akademijos docentė, menotyros mokslų daktarė; Ramunė Vėliuvienė – dailininkė grafikė, Vilniaus Zonta klubo eksnarė; Violeta Sūdžiuvienė – dizainerė, Alytaus Zonta klubo narė; Eglė Šleinotienė – Pasaulinės Kalbų pedagogų federacijos Šiaurės Europos ir Baltijos šalių regiono atsakingoji sekretorė, tarptautinė švietimo ekspertė; Dainora Svitojienė – auditorė, Marijampolės Zonta klubo prezidentė 2018–2020. Posėdžio padėjėja – Aurelija Gefenienė, atsakinga už IT darbą. Posėdžio sekretorės funkcijų sutiko imtis Dainora Svitojienė.

          Posėdžio dienotvarkėje – 8 klausimai, tarp jų – diskusija dėl vertinimo kriterijų. Bendru sutarimu priimti šie vertinimo kriterijai: 1. plakato atitiktis konkurso nuostatams ir tematikai; 2. aktualumas ir perduodamos žinios aiškumas; 3. originalumas ir įtaigumas (autorių atsakomybė, pageidautinas konkurso vertinimo komisijos narių akylumas); 4. darbo vizualinio atlikimo tvarkingumas; pasirinktos formos ir turinio atitikimas; 5. plakato formos tinkamumas eksponuoti ir pristatyti viešojoje erdvėje.

          Komisija nutarė vertinti balais nuo 1 iki 10 visus 25 gautus darbus, tačiau paskutinį, gautą pavėluotai, be teisės į nominavimą. Diskusijos dėl vertinimo metu komisijos padėjėja Aurelija Gefenienė Vilniaus klubo vardu siūlė į plakatų vertinimą įtraukti visas klubų nares. Reaguojant į pasiūlymą, komisijos narės Ina Dagytė Mituzienė ir Dalia Karatajienė atkreipė dėmesį į atsirasiančią riziką dėl autorinių teisių pažeidimų, o Eglė Šleinotienė pabrėžė, kad tokiu atveju nėra prasmės dirbti komisijai. Vienbalsiai nutarta remtis komisijos kompetencijomis ir sprendiniais.

          Buvo keliamas klausimas ir dėl profesionalų bei neprofesionalų pateiktų darbų grupavimo, vertinant konkursinius darbus. Pagrindinis konkurso tikslas – edukacinis, konkurso sąlygose reglamentuota, kad konkursas yra atviras visiems kūrėjams, todėl nutarta laikytis nuostatų ir darbus vertinti, remiantis vienodais kriterijais. Greta to, konkursiniai darbai vertinami pagal jiems suteiktus numerius, neatskleidžiant informacijos apie jų teikėjus.

          Tad pirmasis komisijos posėdis vyko objektyvumo ir pozityvumo dermės linkme. Komisijos narės įpareigotos vertinimus pateikti iki vasario 1 d. Patvirtinta antrojo komisijos posėdžio data – vasario 2 d.

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.