Konkurso komisijos protokolo išrašas

GERBIAMI virtualaus socialinio PLAKATO KONKURSO „Po lygiai nelygų obuolį. Kuri pusė tavo?“ DALYVIAI,  RĖMĖJAI,  TALKININKAI,  STEBĖTOJAI, PALAIKYTOJAI, KONKURSAS BAIGĖSI IR  ATĖJO LAIKAS PASKELBTI JO REZULTATUS

Darbų vertinimo komisija, sutelkusi socialinių mokslų ir meno profesionalus, Zonta klubų deleguotus atstovus,  patvirtinta  konkurso organizatoriaus –  Zonta International Lietuvos skyriaus  – valdybos,  išanalizavo gautus darbus ir juos  įvertino, naudodama tiek statistinius, tiek  kokybinius  metodus. Gauta daug įdomių,  brandžių, originaliai prisiliečiančių prie lygių galimybių temos darbų, išskirti  geriausius buvo nelengva, tačiau šiandien komisijos verdiktas toks:

Teikiama apdovanoti Zonta premijomis:

Gražiną Komarovską, 32 m., plakato  „ Galimybės po lygiai, o rezultatas?“  ( kodinis nr.16)autorę už temą daugiasluoksniškai atitinkantį priežasties-pasekmės ryšio aktualizavimą džiuginančios grafinio dizaino kokybės kontekste

Jūratę Normantaitę , 28 m.,   plakato „Lygūs, bet nevienodi“ (kodinis nr. 19) autorę, už originaliai realistišką ir vizualiai įsimenantį, motyvuojantį įvairovės pozicionavimą

Sofiją Poliakovaitę, 38 m., plakato „Lygios galimybės – ne saldainis“ (kodinis nr. 33),  autorę už svarbią atsakomybės šaukinio žinutę lygių galimybių skelbėjams ir taikytojams, išreikštą  plakatiškai patraukliai  ir intriguojančiai

Rimantą Foką,  14 m., plakato „Visi tinka“ (kodinis nr. 28) autorių, už vaikiškai paprastai, bet aiškiai ir giliai išreikštą „mažųjų“ stiprybės supratimą ir savivertės ugdymą

Aušrą Kalinauskienę,  35 m.,  plakato „Mes visi nuo tos pačios obels“ (kodinis nr. 13) autorę, už estetišką,  nuoširdų, švarų tradicijos ir  jauno žmogaus sandūros vaizdinį su pozityvia žinia

Teikiama pažymėti diplomais:

Austėją Naruševičiūtę,  19 m., ir Austėją Jurčiukonytę,  24 m., plakato ‚Būti sąžiningiems vieniems prieš kitus“ (kodinis nr. 29) autores, už moteriškai jautriai ir emocingai atkreiptą dėmesį į lygių galimybių etikos, dvasingumo puoselėjimo dalykus 

Joną Varną,  84 m.,   plakato „Pasirink“ (kodinis nr. 18) autorių, už ryškios kūrybinės tapatybės ir patyrusio meistro rankos prisilietimą prie  lygių galimybių temos platesniu nei įprasta rakursu 

Gerdą Slibinskaitę, 21 m. , plakato „Supančiota lygybė“  ( kodinis nr. 15) autorę,   už  kliuvinių išryškinimą moterų   kelyje  į lygias galimybes,  išsakytą drastiškai, bet empatiškai  

Teikiama apdovanoti  išorine vyrų grupės „Už lyčių lygių galimybių balansą“ premija ( mecenatas architektas Alvydas Mituzas) premija

Gediminą Navaitį,  70 m.,  plakato „Grąžinkime vyrams poreikį mokytis“ (kodinis nr. 14) autorių, už lygių galimybių raiškos disproporcijos, galimai kontraversiškai keisiančios ateitį,  aktualizavimą

Teikiama apdovanoti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prizu

Rūtą Jasionienę,   51 m.,  ir  jos komandą, plakato-koliažo lygių galimybių tema (kodinis nr. 32) autores, už būdingą filologėms metaforinį  ir kupiną ne tik žodinių, bet ir spalvinių pustonių žvilgsnį į dalinimąsi galimybėmis ir pavykusį bandymą veikti sutelktiniu būdu

Parengta  remiantis darbų vertinimo komisijos vasario 4 d. posėdžio protokolu

Posėdžio pirmininkė R. Dabulienė, posėdžio sekretorė D. Svitojienė

SVEIKINAME  NOMINANTUS. Parengus anotacijas, jų darbai į zonta.lt bus įkelti iki vasario 19 d., visi – iki kovo1d.

NUOŠIRDUS AČIŪ JUMS VISIEMS

KONKURSAS BAIGĖSI – BENDRAVIMAS TĘSIASI

Dėl virtualaus socialinio plakato apdovanojimų teikimo

Adovanojimai bus teikiami  viešame Zonta Lietuvos skyriaus organizuotame renginyje, dalyvaujant konkurso dalyviams, organizatoriams, Zonta klubietėms, kviestinėms viešnioms ir svečiams, žiniasklaidos atstovams,

 2021 gegužės 15 d.,šeštadienį,  Vilniuje, vienoje iš pasirinktų ir šiuo metu derinamų  erdvių ( A. Mickevičiaus biblioteka, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus Rotušė)

Tai anonsuotų Zontiečių pusryčių ciklo, skirto III  Lietuvos  moterų suvažiavimo dvidešimtmečiui,  realioje erdvėje vyksiantis viešas renginys.

 Planuojama trukmė – 1.20-1.30. Pradžia – 12 val.  ( plakato konkurso baigiamojo  renginio  data ir laikas dėl pandeminės situacijos gali keistis, informacija bus skelbiama zonta.lt)

DAR KARTĄ AČIŪ VISIEMS, PASIRINKUSIEMS KONSTRUKTYVAUS VEIKSMO GALIMYBĘ, IR  IKI SUSITIKIMO BAIGIAMAJAME RENGINYJE

Organizatorių ir darbų išorinių vertintojų jungtinių pajėgų vardu – projekto kuratorės R.Dabulienė, Zonta LT direktorė, I.Dagytė Mituzienė, ZIFA, koncepcijos autorė

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.